Uw apotheker(s):

I.J.Noteboom, A.G.G.Stuurman-Bieze, J.C.de Weerd

Tel: 0527 61 56 82

info@apotheek-west.nl

Services

 

Presentatie Reumamedicatie
24 maart aanstaande houden de apotheken in Noordoostpolder een presentie voor de reuma patiëntvereniging Noordoostpolder Urk. Tijdens de presentatie zal ingegaan worden op de werking, bijwerkingen en aandachtspunten bij het gebruik van reumamedicatie en wordt kort stil gestaan bij de ontwikkelingen op dit gebied. Uiteraard is er na afloop gelegenheid tot het stellen van vragen en zal de apotheker toelichten waarvoor u bij de apotheek terecht kunt. Interesse? De presentatie vindt plaats in multifunctioneel centrum Nieuw Jeruzalem, Cornelis Dirkszplein 10 in Emmeloord en zal om 20:00 uur van start gaan.

Bezorgservice

Laat uw gezondheid (tijdelijk) te wensen over? Hebt u daarbij speciale geneesmiddelen nodig? En kunt u niet zonder specifieke hulp- en verbandmiddelen? Service Apotheek staat ook in moeilijke periodes graag voor u klaar! Uw gezondheid is onze drijfveer. Waar nodig zoeken wij in samenspraak met andere zorgverleners naar goede oplossingen voor specifieke problemen. Wilt u gebruikmaken van thuisbezorging van uw genees- en/of hulpmiddelen? Neem dan contact op met Service Apotheek-West.

Bezorgtijden:
Op werkdagen van tussen 13.30 en 17.00 uur.

Spreekuren
Wilt u graag meer weten over uw geneesmiddel(en), over uw ziektebeeld of over hulpmiddelen? Ga langs bij Service Apotheek-West of maak een afspraak voor het spreekuur. In een persoonlijk adviesgesprek vertellen zij u graag meer over uw genees- of hulpmiddelen en beantwoorden zij al uw vragen.

Inloopspreekuur:
Elke dinsdag van 14.00 tot 15.00 uur.

Servicedag
Uw apotheek doet mee aan de Nationale Cholesterol Test campagne die plaatsvindt van 17 februari t/m 28 maart 2014. Wanneer uit de risicotest op www.nationalecholesteroltest.nl blijkt dat u kans heeft op een verhoogd cholesterol (één van de risicofactoren voor hart- en vaatziekten), bieden wij u een gratis cholesteroltest aan in onze apotheek. Op basis van de definitieve testresultaten wordt u vervolgens verder geadviseerd. 

Reisadvies
Plannen om op vakantie te gaan? Om die vakantie te laten slagen is het belangrijk dat u zich goed voorbereidt. Uw Service Apotheek helpt u daar graag bij. Want of u nu naar het buitenland gaat of in Nederland blijft, de advisering gaat gewoon door. Hieronder volgen enkele tips om u op weg te helpen.

Reisapotheek

  • Is uw reisapotheek in orde? Vraag uw Service Apotheek om advies.
  • Controleer de houdbaarheid van uw geneesmiddelen.

Diarree

  • Diarree kan de werkzaamheid van geneesmiddelen (zoals ‘de pil’) of een chronische ziekte (bijv. diabetes) beïnvloeden; informeer vooraf bij uw Service Apotheek hoe u moet handelen.

Geneesmiddeloverzicht

  • Neem een overzicht mee van de geneesmiddelen die u gebruikt. Uw Service Apotheek kan u een geneesmiddelenpaspoort aanbieden, waarop al uw geneesmiddelen worden ingevuld. Ook belangrijk als u een arts bezoekt (in binnen- en buitenland).

Schengenverklaring

Voor geneesmiddelen die vallen onder de Opiumwet (bijv. diazepam, oxazepam, methadon, morfine, methylfenidaat en fentanyl) geldt:

  • Neemt u deze geneesmiddelen mee op reis naar één van de Schengenlanden, dan heeft u een Schengenverklaring nodig.
  • Neemt u deze geneesmiddelen mee op reis naar een land buiten het Schengengebied dan moet u daarvoor toestemming vragen bij de ambassade of het consulaat van het land waar u heen gaat. Informeer bij uw Service Apotheek.

Tijdverschil

  • Houd bij verre reizen rekening met het tijdsverschil; hierdoor kunnen andere inname- of spuittijdstippen noodzakelijk zijn.

Menstruatie tijdens vakantie?

  • Soms kan een menstruatie ongelegen komen; met behulp van een anticonceptiemethode kunt u de menstruatie verschuiven. Informeer bij uw Service Apotheek.

Vervoer geneesmiddelen

  • Neem uw geneesmiddelen mee in uw handbagage. Zo hebt u uw geneesmiddelen in noodgevallen bij de hand en het voorkomt problemen bij het kwijtraken van de bagage.
  • Voor geneesmiddelen (bijv. insuline) die koel bewaard moeten worden, zijn bij uw apotheek speciale koeltasjes verkrijgbaar.

Ga voor een persoonlijk advies langs bij Service Apotheek-West.

Oude geneesmiddelen inleveren bij de apotheek
Als uw geneesmiddelen over de datum zijn of als u ze niet meer gebruikt is het verstandig deze in te leveren bij de apotheek. De apotheek zorgt er dan voor dat de geneesmiddelen op een verantwoorde wijze worden vernietigd. U kunt daarbij helpen door uw oude geneesmiddelen op de juiste manier in te leveren. Het is afhankelijk van de geneesmiddelen hoe u dit het beste kan doen.

De etiketten kunt u met het doosje bij het oud papier doen of u haalt ze van de doosjes af en doet ze in het zakje bij de oude geneesmiddelen. Bijsluiters mogen bij het oud papier.

Tabletten, tubes, sprays, poeders, ampullen
Deze geneesmiddelen bij voorkeur in een plastic zakje worden inleveren. Als de tabletten nog in de strip zitten kunt u ze met strip en al in het zakje doen.

Naaldjes, lancetten, teststrips
Hier gaat het niet over de resten van geneesmiddelen, maar over het contact met bloed dat gevaar kan geven. U kunt deze middelen in een goed afsluitbare fles of pot verzamelen. Als deze vol is moet deze goed worden afgesloten en kan het bij het huishoudelijke afval. Deze middelen hoeft u dus niet bij de apotheek in te leveren.

Spuiten
Na het gebruik blijft in de meeste spuiten nog een kleine restje geneesmiddel achter. De spuiten kunnen verzameld worden in een naaldencontainer die u bij de apotheek kan krijgen. Als de container vol is kan deze goed afgesloten worden ingeleverd.

Pleisters met geneesmiddelen
Als u een pleister met geneesmiddel erin gebruikt kunt u in de bijsluiter lezen of deze bij het huishoudelijk afval kan of dat geadviseerd wordt deze in te leveren bij de apotheek. Het is voor alle pleisters belangrijk dat deze na gebruik dubbel worden gevouwen met de plakzijde binnenin.

Ampullen
Deze worden meestal geleverd in een plastic strip. In verband met de breekbaarheid van de ampullen kunnen deze het best in de plastic strip blijven bij het inleveren. Lege ampullen kunnen bij de naalden in de naaldencontainer.

Als u wilt weten hoe u (zelfzorg-)medicijnen het beste kunt bewaren kan u in de apotheek naar de folder “Bewaren van medicijnen” vragen. Het is altijd raadzaam om op de verpakking of op het etiket te kijken of er aanwijzingen staan voor het bewaren van het geneesmiddel.

Voor verdere vragen of informatie kunt u contact opnemen met de apotheek.